Curso Iniciacion

 

CURSO DE INICIACIÓN A APICULTURA

Curso ofrecido a través de la  programación formativa de AGA - Asociación Galega de Apicultura.

Indice del curso:

1.1.-A apicultura, unha actividade multifuncional

1.2.-Polinización

1.3.--produtos apícolas

1.4.- Potencial melífero do entorno

1.5.-Forza das colónias

1.6.-condicións climáticas

1.7.-Individuos da colmea: Raiña, obreiras, zánganos

1.8.-Orixe dos tipos das abellas, desenrolo larvario

1.9.-Morfoloxía da abella

1.10.-Os oficios das abellas

1.11.-Comunicación das abellas

2.1.- As colmeas

2.2.- Tipos de colmeas

2.3.-Partes da colmea

2.4.-Manexo da colmea ao longo do ano

2.5.-Materiais e utensilos do apicultor

2.6.-O afumador

2.7.-O apiario

2.8.- Asentamento do apiario

2.9.-Factores a ter en conta

2.10.- Lexislación, distancias

2.11.-Reprodución do apiario

2.12.-Metodos de reproducción

2.13.-Calendario do apicultor

3.1.- Concepto de sanidade apícola

3.2.-Prevención de doenzas das abellas

3.3.-Principais enfermedades i enemigos das abellas:

3.4.- Loque americana

3.5.- varroa

3.6.-Vespa velutina

3.7.- Control e tramentos

3.8.-Lexislación sobre sanidade

3.9.-Desinfección de materiais i equipos

3.10.-Alimentación suplementaria das abellas

3.11.-Necesidades alimenticias

3.12.- Tipos de alimentadores

3.13.-Épocas do ano

3.14.-Axudas do PLAN APICOLA anual

4.1.-A esmelga

4.2.-Procesado dos productos apícolas

4.3.-Meles monoflorais

4.4.-Produción ecolóxica. Lexislación

4.5.-Comercialización e prezos; a granel,cooperativismo, individual…

4.6.-Lexislación

4.7.-Produción primaria

4.8.-Guía de boas prácticas apícolas


  Galería de fotos en facebook "APILAROUCO"Comments